Trễ hạn trả góp Home Credit 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày

Khi trễ hạn trả góp Home Credit 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày thì khách hàng sẽ bị phạt tiền quá hạn theo cam kết trên hợp đồng. Ngoài ra còn gặp phải một số vấn đề khác nữa, trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem khi trễ hạn trả góp Home Credit thì sẽ có những vấn đề nào xảy ra.

Trễ hạn trả góp Home Credit nghĩa là gì?

Trễ hạn trả góp Home Credit

Để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm trễ hạn trả góp Home Credit là gì. Ở bên dưới đây chúng tôi sẽ giải thích để giúp mọi người hiểu rõ.

Trễ hạn trả góp có nghĩa là khi khách hàng có khoản vay trả góp tại Home Credit đã tới thời hạn thanh toán. Thế nhưng, khách hàng lại không hoàn trả khoản vay trả góp vào ngày thanh toán đã cam kết. Khi đó, Home Credit sẽ thục hiện hiện nhắc nhở và áp dụng phí phạt quá hạn theo quy định. Nếu thời gian quá hạn kéo dài thì khoản tiền phạt sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó khoản vay sẽ khó có thể giải quyết về sau này.

Khi trễ hạn trả góp Home Credit 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày

Khi trễ hạn trả góp Home Credit thì khách hàng sẽ bị tính phí phạt khoản tiền quá hạn theo hợp đồng. Khách hàng quá hạn bao nhiêu ngày thì sẽ bị phạt tương ứng như vậy. Ngoài ra khách hàng sẽ gặp phải những vấn đề sau đây.

Phí phạt trễ hạn trả góp Home Credit

Mức phí phạt trễ hạn trả góp Home Credit sẽ được tính ngay từ thời điểm khách hàng quá hạn. Nếu thời gian quá hạn càng dài thì khoản phí phạt càng cao. Hiện tại mức phí phạt tại Home Credit đang ở mức 0,05% đến 1% một ngày, tổng số tiền phạt có thể giao động từ 5% đến 10% hoặc có thể cao hơn.

Nợ xấu

Chắc chắn rằng khi trễ hạn trả góp tại Home Credit thì chắc chắn sẽ bị nợ xấu. Home Credit sẽ gửi hồ sơ lịch sự vay vốn của bạn lên CIC. Sau đó CIC sẽ xếp bạn vào nhóm nợ xấu theo thời gian quá hạn tương ứng. Một khi rơi vào nợ xấu thì sẽ không thể vay vốn trong tương lai. Ngoài ra, còn gặp phải rất nhiều vấn đề khác liên quan khi bị nợ xấu.

Bị nhắc nhở đòi nợ

Home Credit sẽ áp dụng các biện pháp đòi nợ tương ứng với khách hàng để thúc giục khách hàng thanh toán khoản tiền. Có phương pháp này có thể là gọi điện, nhắn tin, gửi giấy nợ, khởi kiện. Khi đó, cuộc sống của người vay sẽ gặp phải nhiều sự đảo lộn và ảnh hưởng tới cuộc sống.

Phí phạt trễ hạn trả góp Home Credit là bao nhiêu

Mức phí phạt trễ hạn Home Credit sẽ được tính theo phần trăm số tiền quá hạn và ngày quá hạn. Khoản phí này được tính từ 15/03/2017 bằng công thức như sau:

Công thức tính nợ gốc quá hạn:

Nợ gốc quá hạn = (150% x Lãi suất trong hạn thông thường x Số ngày quá hạn x Nợ gốc quá hạn)/ 365

Công thức tính lãi quá hạn:

Lãi quá hạn = (10% x Số ngày quá hạn x Tiền lãi quá hạn)/365

Ví dụ cách tính phí phạt trễ hạn Home Credit

Để giúp cho khách hàng biết phí phạt quá hạn trả góp Home Credit là bao nhiêu tiền. Ở bên dưới đây là ví dụ cách tính phí phạt quá hạn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4, ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày.

Trễ hạn trả góp Home Credit

Để tính toán số tiền phạt Home Credit khi quá hạn theo công thức ở phía trên, chúng ta cần biết các thông số sau:

 • Lãi suất trong hạn thông thường: Đây là lãi suất mà khách hàng đã thỏa thuận trong hạn trả nợ thông thường.
 • Số ngày quá hạn: Số ngày mà khách hàng trễ hạn trả nợ.
 • Nợ gốc quá hạn: Số tiền còn nợ gốc sau thời hạn trả nợ thông thường.
 • Tiền lãi quá hạn: Số tiền lãi tính đến thời điểm quá hạn.

Với mỗi số ngày quá hạn, chúng ta sẽ tính số tiền phạt theo công thức đã cho.

Giả sử lãi suất trong hạn thông thường là 10%.

Bước 1: Tính nợ gốc quá hạn và tiền lãi quá hạn

Đầu tiên, xác định nợ gốc quá hạn bằng cách sử dụng công thức:

Nợ gốc quá hạn = (150% x Lãi suất trong hạn thông thường x Số ngày quá hạn x Nợ gốc quá hạn) / 365

Sau đó, tính tiền lãi quá hạn bằng cách sử dụng công thức:

Tiền lãi quá hạn = (10% x Số ngày quá hạn x Nợ gốc quá hạn) / 365

Bước 2: Tính số tiền phạt:

Số tiền phạt = Nợ gốc quá hạn + Tiền lãi quá hạn

Bây giờ, hãy tính toán số tiền phạt cho các trường hợp từ 1 ngày đến 10 ngày quá hạn:

 • Lãi suất trong hạn thông thường: 10%
 • Nợ gốc quá hạn ban đầu (trước khi quá hạn): 1.000.000 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 1 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 1 x 1.000.000) / 365 = 4109 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 1 x 1.000.000) / 365 = 2739 VND
 • Số tiền phạt: 4109 VND + 2739 VND = 6.848 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 2 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 2 x 1.000.000) / 365 = 8219 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 2 x 1.000.000) / 365 = 5479 VND
 • Số tiền phạt: 8219 VND + 5479 VND = 13.698 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 3 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 3 x 1.000.000) / 365 = 12328 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 3 x 1.000.000) / 365 = 8219 VND
 • Số tiền phạt: 12328 VND + 8219 VND = 20.547 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 4 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 4 x 1.000.000) / 365 = 16438 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 4 x 1.000.000) / 365 = 10958 VND
 • Số tiền phạt: 16438 VND + 10958 VND = 27.396 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 5 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 5 x 1.000.000) / 365 = 20547 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 5 x 1.000.000) / 365 = 13698 VND
 • Số tiền phạt: 20547 VND + 13698 VND = 34.245 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 6 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 6 x 1.000.000) / 365 = 24657 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 6 x 1.000.000) / 365 = 16438 VND
 • Số tiền phạt: 24657 VND + 16438 VND = 41.095 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 7 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 7 x 1.000.000) / 365 = 28767 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 7 x 1.000.000) / 365 = 19178 VND
 • Số tiền phạt: 28767 VND + 19178 VND = 47.945 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 8 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 8 x 1.000.000) / 365 = 32876 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 8 x 1.000.000) / 365 = 21897 VND
 • Số tiền phạt: 32876 VND + 21897 VND = 54.773 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 9 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 9 x 1.000.000) / 365 = 36986 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 9 x 1.000.000) / 365 = 24657 VND
 • Số tiền phạt: 36986 VND + 24657 VND = 61.643 VND
Tính số tiền phạt khi quá hạn 10 ngày:
 • Nợ gốc quá hạn: (150% x 0.10 x 10 x 1.000.000) / 365 = 41095 VND
 • Tiền lãi quá hạn: (0.10 x 10 x 1.000.000) / 365 = 27396 VND
 • Số tiền phạt: 41095 VND + 27396 VND = 68.491 VND

Vậy, số tiền phạt Home Credit khi quá hạn từ 1 ngày đến 10 ngày lần lượt là:

 • 1 ngày quá hạn: 6,848 VND
 • 2 ngày quá hạn: 13,698 VND
 • 3 ngày quá hạn: 20,547 VND
 • 4 ngày quá hạn: 27,396 VND
 • 5 ngày quá hạn: 34,245 VND
 • 6 ngày quá hạn: 41,095 VND
 • 7 ngày quá hạn: 47,945 VND
 • 8 ngày quá hạn: 54,773 VND
 • 9 ngày quá hạn: 61,643 VND
 • 10 ngày quá hạn: 68,491 VND

Lời kết

Khi trễ hạn trả góp Home Credit chắc chắn sẽ bị phạt tiền quá hạn. Thế nên để không bị tính khoản tiền phạt này, bạn nên thanh toán đúng thời hạn nhé. Nếu gặp khó khăn về tài chính và chưa có khả năng chi trả, hãy liên  hệ với Home Credit để được giải quyết.

Xem thêm:

Biên tập: Bankcuatoi.com

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *