Category Archives: Vay tiền

Không chỉ ngân hàng mà còn rất nhiều tổ chức tín dụng hiện nay đang cung cấp các sản phẩm cho vay với điều kiện dễ dàng. Với 2 hình thức cho vay phổ biến là vay tín chấp, vay thế chấp. Mỗi phương thức vay sẽ có điều kiện khác nhau. Trong chuyên mục vay tiền này sẽ có các bài viết đề cập tới lãi suất vay, hướng dẫn đăng ký vay, điều kiện & thủ tục…